За вас ЛИЦЕНЗ № 2304

ЛИЦЕНЗ № 2304

РЕАЛ ПОДБОР ООД Е РЕГИСТРИРАНА ПОД № 2304 ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА С ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА: 1. ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА; 2. НАСОЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА

За вас За фирми

За фирми

Агенция РЕАЛ ПОДБОР: Предоставя услуги по подбор на персонал, които спестяват време и разход на рабодателите Предлага и подпомагащи бизнеса услуги: съдействие при създаване на фирмена култура организационно консултиране ориентирани към служителите тренинги с различен фокус, съобразен с нуждите на организацията бизнес-консултиране и счетоводни услуги създаване на психопрофили на конкретни служители други Използването на посредници …

Read Article Read More

За вас Важно

Важно

ВАЖНО: За всеки, който търси работа Класическите въпроси на интервю 1. Разкажете ми за себе си …. (Същинският въпрос: Какво е мнението ви за себе си ? И ще разберете ли какво да споделите и какво да спестите ? ) Защо този въпрос създава толкова проблеми ?! Както при всички отворени въпроси, няма очевиден отговор …

Read Article Read More

$zopim( function() { })